Foto: Anders Andersson

Jan Sandström

Jan Sandström är författare och illustratör med stort intresse för berättande och lång erfarenhet av illustration i olika manér och tekniker. Han bor med sin familj utanför Halmstad. Trollkonstboken är hans första bok.

Vill ni ha ett författarbesök för att inspirera till att läsa och skriva så går det bra att boka Jan via Författarcentrum

Vid besöken berättar han om det magiska med böcker. Om värdet av att läsa samt hur man skriver en bok. Han håller även skrivövning om hur man får idéer till en berättelse.

Har ni särskilda önskemål om innehåll så är även det möjligt att ordna.

Jansordbild.se